Wat verder ter tafel komt (wvttk)

een verzamelplaats van mentaal jutten: gevonden zinnen, uitspraken en gedachten.

 

 

'Schrijven is stelen van dieven.'

Ingmar Heytze

 

 

"De schrijver E.L. Doctorow moest eens een absentiebriefje voor zijn dochter schrijven. Uiteindelijk, zo schrijft hij ergens, lag er een stapel verfrommelde briefjes naast hem op de grond.

'And my wife was saying, ‘I can’t believe this. I can’t believe this.’ She took the pad and pencil and dashed something off. I had been trying to write the perfect absence note. It was a very illuminating experience. Writing is immensely difficult. The short forms especially.”

 

 

‘De grootste, moeilijkste afstand die een mens kan afleggen, is in feite de kleinste, zo’n 20 à 30 cm: van zijn hoofd naar het hart. Om die te overbruggen moet je loslaten, jezelf overgeven.’

Jozef van den Berg, theatermaker/kluizenaar 

 

 

'Wij zijn niets dan strandvonders van ons eigen leven, brokstukken verzamelend langs de zee der vergetelheid. In onze hand lopen wij met de verroeste spijkers van een groot, gezonken schip - en wij denken dat dit oudroest een horloge is.'
Bron niet bekend

 

 

'Dit leven heeft geen zin,

maar ík toevallig wel.'

Maarten van Roozendaal

 

 

'Hoe kwamen wij zo snel van nietig tot lomp
van weerschijn tot alom aanwezige schreeuwhomp?
hoe kon uit zuinige rupsen dit hummervolk opstaan?'

 

 

citaat uit het gedicht Ik wou dat ik twee burgers was (dan kon ik samenleven)

Ramsey Nasr

 

 

'Op de school van de schepper zakt ook de knapste scholier altijd weer voor zijn eindexamen.'
W.F. Hermans

 

 

'Een oude theologische strijdmethode: een stelling poneren, zo belachelijk en dom, dat oppositie ertegen automatisch even belachelijk en dom wordt.'

W.F. Hermans

 

 

'Elk schrijven is een verzet tegen de dood.'

Roderik Six

 

 

'Leef voorzichtig, lees onverschrokken.'

Boekhandel Donner

 

 

'Verlichting betekent dat de mens zijn door hemzelf veroorzaakte onmondigheid achter zich laat. Deze onmondigheid is het onvermogen je verstand te gebruiken zonder de leiding van een ander. Aan jezelf te wijten is deze onmondigheid wanner de oorzaak ervan niet een gebrek aan verstand is, maar een gebrek aan vastberadenheid en aan moed om hier zonder andermans leiding gebruik van te maken.' 

I. Kant

 

 

 

'Stel je eens voor dat het leven niet overbodig was, kortom dat er met je bestaan iets was bedoeld. Hoe zou je die bedoeling moeten raden? Hoe zou je weten of datgene wat je na lang nadenken deed, in de bedoeling lag, of dat alleen plotselinge impulsen de waarheid openbaarden?'

W.F. Hermans

 

 

 

'For us there is only the trying, the rest is not our business'

T.S. Eliot

 

 

 

‘Ach heel ’t leven is één keten van absurde

coïncidenties en je ouderlijk huis

gewoon de plek waar een van die triljarden,

triljarden dobbelstenen van het toeval

even liggen bleef en toevallig met jou erin.’

Cees Buddingh'

 

 

 

'Idealen zijn de kleuren van een blinde en de geluiden van een stokdove'

W.F. Hermans

 

 

 

'Voorbij gelijk en ongelijk ligt een veld - 

daar zal ik je ontmoeten.'

Jalal ad-Din Rumi

 

 

 

'Een schrijver is iemand voor wie schrijven moeilijker is dan voor andere mensen.'

Thomas Mann

 

 

'Such is life, and it's getting sucher and sucher.'

Mark Twain

 
 

'The secret of happiness is not doing what we like

but in liking what we do.'

J.M. Coetzee 

 

 

'Een man die de waarheid wil, wordt geleerde; een man die zijn subjectiviteit vrij spel wil geven wordt misschien schrijver; maar wat moet een man doen die iets wil dat ertussenin ligt?'

Robert Musil

 

 

Vergeten niet zij die het verleden verheerlijken, dat dit eens een even verwerpelijk heden geweest is als hun eigen heden?

W.F. Hermans

 

 

'Better to write for yourself and have no public, than to write for the public and have no self.'

Cyril Connolly

 

 

 'Gisteren was ik slim, dus wilde ik de wereld veranderen.

Vandaag ben ik wijs, dus ben ik begonnen mijzelf te veranderen.'

Jalal ad-Din Rumi

 

 

'Easy Reading Is Damn Hard Writing.'

Nathaniel Hawthorne

 

 

'Een mensenleven is een verzameling, een enorme opeenhoping bewegingen en denkbeelden. Het meeste gaat voor altijd verloren en het kan niet anders of het geheugen begaat in die keuze van wat het vasthoudt of verliest, een wanhopige willekeur.'

W.F. Hermans