Wvttk, wat verder ter tafel komt, een verzamelplaats van mentaal jutten: gevonden zinnen, gedichten, uitspraken en gedachten.

Reflectie in coronatijd

 

Door het ontbreken van files staan de informatieborden langs de snelwegen nutteloos te wezen. Dat past waarschijnlijk niet bij de ingenieursinborst van Rijkswaterstaat. De jongste bediende heeft daarom geopperd om er wat van te maken: ‘Alleen samen kunnen wij de strijd tegen corona winnen’ en ‘Blijf thuis!’ (Zou dat helpen als je net in de auto bent gestapt om naar je werk of naar de Ikea te gaan?). Waarom niet iets uit de literatuur? Waterstaters, wat denken jullie hier van:

 

“De mensen verkeren op aarde als profetieën van de toekomst en al hun daden zijn pogingen en probeersels, want elke daad kan door de volgende worden overtroffen!”  (Robert Musil)

 

Alleen jammer dat we files nodig hebben om het hele citaat rustig tot ons door te laten dringen.