Brief aan André Postema, voorzitter College van Bestuur VMBO Maastricht.

 

Beste André,

Jullie hebben er wel een rommeltje van gemaakt: ten onrechte diploma’s verstrekt, talloze fouten in het ‘herstelprogramma’ gemaakt en zelfs bij de diploma-uitreiking werd er nog geblunderd. Ik was dus nieuwsgierig naar jullie zelfevaluatie op basis van de vragen van de Inspectie.

 

Ik had verwacht dat je zou starten met je excuses voor de ellende die je leerlingen en ouders hebt aangedaan. Maar nee, de lezer moet wachten tot de Slotbeschouwing. En wat je dan zegt is ergerlijk, je schrijft dat het CvB diep getroffen is; dat haal je de koekoek: de leerlingen en hun ouders zijn getroffen! En vervolgens krijgt de Inspectie onderuit de zak: ‘Het besluit van de Inspectie heeft diepe wonden geslagen’. De wereld op zijn kop!

 

Je begrijpt dat ik een analyse verwacht hoe en waarom dit heeft kunnen gebeuren. In plaats daarvan lees ik dat het toezicht deugdelijk is en dat de kwaliteitszorg tot tevredenheid functioneert. Tsja.

 

Je legt de schuld ligt bij een falende locatiedirecteur/schoolleiding en bij de docenten. Zij hebben zich niet aan het Programma van Toetsing en Afsluiting gehouden. Wat ik wil weten is waarom zat dat Programma zo in elkaar, waarom heeft men zich er niet aan gehouden, waarom heeft men het niet aangepast? Wat zeggen de collega’s van de werkvloer? En de leerlingen? En hun ouders? Heb je wel met deze mensen gepraat?

 

Je hebt geen signalen gehad (want anders had je onmiddellijk & krachtdadig opgetreden!). Ik lees in jullie stuk dat het samenvoegen van scholen mislukt is, dat veel leerlingen uit de omgeving kiezen voor andere scholen, dat er een hoog ziekteverzuim is, dat er veel lesuitval is, dat er veel niet uitdagende lessen zijn en dat de voorbereiding van de examenleerlingen onvoldoende is. Hoeveel signalen zijn er voor jullie nodig? 

 

En bovendien noem je ook verschillende onderzoeken van de Inspectie. Zoals je weet wordt daarin menige kritische noot gekraakt.

 

Je komt met oplossingen: meer zelfevaluaties, operational audits, permanente staffreview, andere rolinvulling van het CvB en vaagtaal over ‘horizontale dialoog’. Waarom zouden deze instrumenten wel werken? En je schrijft dat je eerlijker moet zijn. Eerlijker? 

 

De analyse ontbreekt grotendeels en de zogenaamde verbeteringen zijn meer van hetzelfde. Ja, je gaat in op  de vragen van de Inspectie, maar antwoorden ho maar. Het is tijd voor een echte opening van zaken. 

 

Voor de Inspectie,

met vriendelijke groet,  Johan Copier.