Wvttk, wat verder ter tafel komt, een verzamelplaats van mentaal jutten: gevonden zinnen, gedichten, uitspraken en gedachten.

 

 

Vuilniszakken

 

Zoals ze daar 's morgens

op de stoep tegen elkaar

aan geleund warmte zoekend

in hun plastic jassen

staan te wachten, grijs

vormeloos, vol afgedankt

leven, tegelijk broos

en weerloos. Je zou ze

weer naar binnen willen

halen, je ouders

wachtend op de bus.

 

Victor Vroomkoning